Wikia

Parki Narodowe Wiki

Karkonoski Park Narodowy

4strony na
tej wiki
Dyskusja0
Karkonoski Park Narodowy znajduje się w południowo-zachodniej części kraju przy granicy państwowej z Czechami. Obejmuje 5 575 ha, w tym 1 718 ha w rezerwatach ochrony ścisłej. Park Narodowy obejmuje także dwie enklawy na Pogórzu Karkonoskim: góra Chojnik (80 ha) oraz wodospad Szklarki (55 ha). Park utworzono 16 stycznia 1959 roku.
Karkonoski Park Narodowy.jpg

Symbol KPN.

W 1963 roku utworzono czeski Krkonošský národní park (KRNAP) o powierzchni 38,5 tys. ha, z czego około 7,5 tys. ha znajduje się w rezerwatach.

W 1992 roku Karkonoski Park Narodowy stał się częścią przygranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO Karkonosze/Krkonoše, o powierzchni ponad 60 tys. ha.

Park zajmuje północną część Karkonoszy. Występują tu bardzo ciekawe formy skalne ostańców (Słonecznik, Końskie Łby, Pielgrzymy), a także kotły skalne (Śnieżne Kotły z Małym i Wielkim stawem). Za powstanie jednego z najbardziej charakterystycznych elementów rzeźby Karkonoszy, czyli skałek, odpowiedzialne są procesy, które zachodziły na przestrzeni milionów lat. Po intruzji granitowej magmy obszar Karkonoszy był sukcesywnie wypiętrzany i następowała degradacja (czyli niszczenie) metamorficznych skał osłony. W wyniku
Skałki granitowe.jpg

Charakterystycznym elementem rzeźby Karkonoszy są granitowe skałki.

tego procesu zostały odsłonięte granitowe skały karkonoskiego masywu. W Parku występuje ponad tysiąc gatunków roślin oraz wiele gatunków zwierząt leśnych. Ciekawostką Parku jest muflon introdukowany na początku XX wieku z Korsyki. Świat zwierząt Karkonoszy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Jest to związane z występowaniem pięter roślinnych o odmiennym klimacie i z różnorodną mozaiką zbiorowisk flory. Ponadto rzeźba i ukształtowanie terenu - zwłaszcza powyżej górnej granicy lasu, dodatkowo wyróżniają Karkonosze na tle innych pasm górskich Sudetów. Typowe dla krajobrazu tych gór jeziora i kotły polodowcowe, strome kamieniste zbocza, torfowiska na zrównaniach wierzchowinowych, stały się miejscem występowania wielu cennych dla karkonoskiej przyrody gatunków. Bogactwo flory Karkonoskiego Parku Narodowego przejawia się w występowaniu na stosunkowo niewielkim obszarze gatunków pochodzących z różnych regionów geograficznych, w tym reliktów
Torfowisko subalpejskie.jpg

Torfowiska na Równi pod Śnieżką.

polodowcowych, posiadających tutaj swe odosobnione, izolowane stanowiska, a także roślin, których poza omawianym pasmem górskim nie spotkamy w żadnym innym miejscu na świecie, czyli tzw. endemitów. Wiele gatunków to rośliny rzadkie i zagrożone wyginięciem - zostały wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin” i wymagają podjęcia odpowiednich działań ochronnych.
Szklarka.jpg

Wodospad Kamieńczyka jest najwyższym wodospadem w polskich Sudetach.

Więcej od Wikii

Losowa wiki